klienci indywidualni

Sprawy cywilne

W ramach prowadzonej przez kancelarię praktyki w zakresie prawa cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego oferujemy pomoc prawną w postaci sporządzania umów i dokumentów oraz kompleksowego prowadzenia postępowań sądowych, tj. udzielania porad prawnych, przygotowywania dokumentów i pism procesowych, reprezentowania Klienta na rozprawach.

Ponadto udzielamy naszym Klientom wsparcia przy transakcjach zakupu nieruchomości na rynku pierwotnym i wtórnym, zapewniając niezbędną pomoc prawną w zakresie zawierania umów, modyfikowania umów oraz doprowadzania do ich wykonania.

Nasza praktyka w zakresie prawa cywilnego obejmuje m.in.:

 

 • sporządzanie umów najmu, dzierżawy, pożyczki,
 • sporządzanie umów sprzedaży,
 • sporządzanie umów zlecenia i umów agencyjnych,
 • prowadzenie spraw o naruszenie dóbr osobistych,
 • prowadzenie spraw odszkodowawczych,
 • prowadzenie spraw o zniesienie współwłasności,
 • prowadzenie spraw o eksmisję,
 • prowadzenie spraw zw. z wpisami w księdze wieczystej,
 • prowadzenie spraw o zasiedzenie,
 • prowadzenie spraw o naruszenie posiadania.

klienci indywidualni

Sprawy rodzinne

Sprawy rodzinne wymagają szczególnego zwrócenia uwagi na aspekty prawne oraz wyjątkowego rozumienia oddziaływania psychologicznego. Doświadczenie w tej mierze jest elementem równie ważnym co znajomość prawa.

W ramach naszej praktyki z zakresie prawa rodzinnego i opiekuńczego prowadzimy sprawy m.in. o:

 • rozwód
 • podział majątku wspólnego
 • ustalenie władzy rodzicielskiej
 • ustalenie alimentów
 • ustalenie miejsca pobytu dziecka
 • ustalenie kontaktów z dzieckiem
 • uprowadzenie rodzicielskie – w tym transgraniczne uprowadzenie dziecka (konwencja haska)

klienci indywidualni

Sprawy spadkowe

Kancelaria oferuje kompleksową pomoc w dochodzeniu i realizacji spadku, w tym także spieniężenia i przekazania aktywów spadkobiercom.

 • udzielamy wsparcia Klientom, którzy chcą sporządzić testament – współpracujemy z notariuszami
 • prowadzimy sprawy o stwierdzenie nabycia spadku
 • prowadzimy sprawy o dział spadku
 • pomagamy w uzyskaniu zachowku
 • prowadzimy sprawy o unieważnienie testamentu
 • prowadzimy sprawy w zakresie przyjęcia lub odrzucenia spadku
 • prowadzimy sprawy związane z wykonaniem zapisu lub polecenia,
 • prowadzimy sprawy związane z uznaniem za niegodnego dziedziczenia i wydziedziczeniem,
 • udzielamy wsparcia przy w rozliczeniu podatkowym nabytego spadku

Wspieramy naszych Klientów udzielając porad prawnych, przygotowując dokumenty, jak i reprezentując ich w sądzie przed notariuszami oraz urzędami.

klienci indywidualni

Sprawy karne

Kancelaria oferuje kompleksową pomoc prawną w sprawach o przestępstwa, przestępstwa karno-skarbowe oraz wykroczenia.

Udzielamy wsparcia zarówno podejrzanym, jak i oskarżonym o popełnienie przestępstwa, w tym tymczasowo aresztowanym oraz pokrzywdzonym przestępstwem.

Świadczymy pomoc prawną na każdym etapie postępowania:

 • zatrzymania i tymczasowego aresztowania – zapewniamy naszym Klientom natychmiastową reakcję w sytuacjach nagłych
 • postępowania przygotowawczego – reprezentujemy naszych Klientów w trakcie działań Policji, Prokuratury i innych organów
 • postępowania sądowego – reprezentujemy naszych Klientów przed sądem pierwszej i drugiej instancji oraz przed Sądem Najwyższym
 • postępowania po uprawomocnieniu się wyroku

klienci indywidualni

Prawo pracy

Kancelaria zapewnia wszechstronną obsługę prawną w sprawach z zakresu prawa pracy. Przygotowujemy oraz opiniujemy dokumenty kształtujące i rozwiązujące stosunek pracy, konstruujemy i opiniujemy kontrakty menedżerskie oraz umowy o zakazie konkurencji. Udzielamy wsparcia pracownikom zarówno na etapie negocjacji w sytuacjach konfliktowych, jak i postępowania sądowego.

klienci indywidualni

Dla cudzoziemców

W ramach prowadzonej przez kancelarię praktyki oferujemy naszym Klientom pomoc prawną w zakresie potrzeb cudzoziemca realizowanych w Polsce.

W szczególności oferujemy pomoc w zakresie:

 • uzyskania zezwolenia na pobyt na terytorium RP
 • uzyskania zezwoleń na pracę
 • legalizacji pobytu pracowników spoza UE
 • sporządzenia wniosków o uzyskanie obywatelstwa polskiego
 • odwołań od decyzji organów ds. cudzoziemców
 • uzyskania rozwodów obywateli obcych państw w Polsce
 • rejestracji firm na terenie RP oraz w konstruowaniu umów i kontraktów również z podmiotami zagranicznymi
 • nabywania nieruchomości, nabywanie udziałów w spółkach, w tym występowanie o uzyskanie stosownych pozwoleń

klienci indywidualni

Pomoc Frankowiczom

Nasza kancelaria reprezentuje kredytobiorców w sporach dotyczących tzw. kredytów walutowych, zarówno indeksowanych, jak i denominowanych. Prowadzimy sprawy przeciwko bankom o unieważnienie umowy kredytowej, o wyeliminowanie z umów klauzul indeksacyjnych oraz o zwrot nienależnie pobranych przez bank kwot. Reprezentujemy także kredytobiorców w przypadku pozwania ich przez bank.

klienci indywidualni

Mienie zabużańskie

Kancelaria oferuje wsparcie prawne w zakresie uzyskiwania rekompensat za mienie zabużańskie. W ramach naszych działań udzielamy porad, przygotowujemy niezbędne dokumenty oraz reprezentujemy naszych Klientów przed organami administracyjnymi i sądami.