Rozwiązać małżeństwo może jedynie sąd i tylko w przypadku stwierdzenia, iż spełnione są wszystkie przesłanki pozytywne dla orzeczenia rozwodu i jednocześnie nie zachodzi żadna z przesłanek negatywnych. Przesłanki orzeczenia rozwodu są ściśle wskazane w art. 56 kodeksu...