klienci korporacyjni

Spółki, fuzje i przejęcia

W ramach naszej praktyki, świadczymy usługi między innymi w zakresie:

 • tworzenia oraz likwidacji spółek oraz oddziałów
 • bieżącej obsługi korporacyjnej organów spółek kapitałowych
 • reprezentacji Klientów na zgromadzeniach akcjonariuszy lub wspólników
 • przygotowywania analizy prawnej przedsiębiorstw (due diligence)
 • łączenia, podziałów oraz przejęć spółek
 • reprezentowania Klientów w sporach pomiędzy wspólnikami/akcjonariuszami
 • sprzedaży przedsiębiorstw/zorganizowanej części przedsiębiorstw
 • sprzedaży udziałów lub akcji w spółkach kapitałowych
 • prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego
 • compliance we wszystkich lub wybranych sferach aktywności Klienta

klienci korporacyjni

Nieruchomości

Doświadczenie naszej kancelarii obejmuje także doradztwo w zakresie obrotu nieruchomościami. Nasza dotychczasowa praktyka w tym zakresie koncentrowała między innymi wokół:

 • doradztwa przy transakcjach nabycia, zbycia, użytkowania nieruchomości
 • doradztwa w zakresie umów o roboty budowlane
 • transakcji kredytowania
 • przeprowadzania kompleksowej analizy prawnej nieruchomości 
 • negocjacji umów najmu powierzchni biurowych
 • uzyskania pozwoleń administracyjnych na nabycie nieruchomości oraz pozwoleń na budowę

klienci korporacyjni

Ochrona danych osobowych

Doradztwo prawne naszej kancelarii na rzecz podmiotów gospodarczych koncentruje się także wokół tematyki ochrony danych osobowych.

W ramach naszej praktyki ochrony danych osobowych:

 • przeprowadzamy audyt dokumentacji danych osobowych, w tym audyt zgodności przetwarzania danych osobowych z RODO
 • opracowujemy dokumentację w celu zapewnienia zgodności przetwarzania z RODO
 • wspieramy merytoryczne w trakcie kontroli UODO

klienci korporacyjni

Postepowania sądowe i ADR

(Alternatywne Rozwiązywanie Sporów)

W ramach naszej praktyki, świadczymy usługi między innymi w zakresie:

 • postępowań cywilnych przed sądami powszechnymi pierwszej i drugiej instancji, przed Sądem Najwyższym, a także w postępowaniu egzekucyjnym
 • postępowań karnych i karno-skarbowych, zarówno w postępowaniu przygotowawczym, sądowym jak i wykonawczym
 • postępowań administracyjnych i sądowo-administracyjnych
 • negocjacji, mediacji i arbitrażu
 • rozwiązywania konfliktów pomiędzy wspólnikami