Mediacje

Alternative Dispute Resolution
(Alternatywne Rozwiązywanie Sporów)

Mediacje – jako Alternative Dispute Resolution (Alternatywne Rozwiązywanie Sporów). Obecnie mediacja jest coraz popularniejszym sposobem rozwiązywania sporów i została wprowadzona do systemu prawa polskiego. Mediator udziela wsparcia przy nawiązaniu kontaktu, przeprowadza obie strony przez proces mediacji i pomaga wypracować trwałe, satysfakcjonujące wszystkich rozwiązanie. Wynik mediacji – ugoda, w przypadku skierowania sprawy do mediacji nabiera wartości wyroku.

Zalety mediacji:

  • szybkość
  • niskie koszty
  • dobrowolność (strony zawsze mogą odstąpić)
  • obustronne korzyści
  • poczucie bezpieczeństwa (bezpośredni kontakt pomiędzy stronami nie jest konieczny)
  • dostępność (na drogę mediacji można wejść dopóki nie zapadnie wyrok)

Adw. Jerzy Woliński, poza praktyką adwokacką, prowadzi mediacje sądowe i pozasądowe. Ukończył szkolenia prowadzone przez brytyjskich i polskich mediatorów. Jest członkiem Centrum Mediacyjnego przy Naczelnej Radzie Adwokackiej, Międzynarodowego Centrum Mediacji. W prowadzonych przez niego mediacjach, do tej pory, zostały zawarte ugody w sprawach: sporów okołorozwodowych, pracowniczych, odszkodowań, zachowkowych, działu spadku.