Orzeczenie rozwodu nie jest uzależnione od tego czy zupełny i trwały rozkład pożycia małżonków wyniknął z ważnych powodów. Oznacza to, że sąd może orzec rozwód, nawet jeśli przyczyną rozkładu pożycia małżeńskiego były przyczyny błahe, drobne, o ile rzeczywiście...